Adres do korespondencji

Lisner Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 38/42
60-479 Poznań
Polska

NIP 923-002-48-07
REGON 970510477
Kapitał zakładowy: 18 900 000 zł
Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000019103

Dział Obsługi Klienta

+48 61 84 95 406

Sekretariat

tel.: (+48 61) 84 95 501
fax: (+48 61) 84 95 562
e-mail: sekretariat@lisner.com.pl

Formularz kontaktowy